JAGH BARI

 

RÄLSENS TON

 

XOXAMNI

 

JAG ÄR INTE RÄDD LÄNGRE

 

GELEM

 

AV MANGE