”I BETRAKTARENS ÖGON”På begäran av förlaget PRISMA / Norsteds Förlag kom Hans ut med sin självbiografi  ”I betraktarens ögon” hösten 2002.En berättelse på 350 sidor (och ett 40-tal bilder) om Hans förfäder och deras liv och leverne, vidare skriver han om sig som svensk Rom och om Romernas historia och kultur.Det är en bok som blivit rejält omtalad och kritikerrosad. (Läs recensioner)<br /><br />Nyligen fick  bland annnat alla sveriges riksdagskvinnor och män boken som present av Integrationsförvaltningen.Sedan april 2005  är den även publicerad i Pocket-form.(PAN / Prisma)Hans Caldaras har i hela sitt vuxna liv arbetat mot mobbning, våld, intolerans och främlingsfientlighet. Han har fört fram sitt budskap i press, radio och TV samt besökt skolor, arbetsplatser, fritidsgårdar, kyrkoförsamlingar, pensionärsmöten mm landet runt.<br /><br />Under senare år har Hans deltagit i en rad internationella konferenser och seminarier, besökt Romska byar, barnhem och skolor och även träffat gatubarn i Rumänien, där hans förfäder levde f fyra hundra år fram till början av 1800-talet.I sitt författarskap, i sin musik och i olika debattssammanhang arbetar Hans för att öka förståelsen för den romska kulturen och för att motverka orättvisor och fientliga attityder mot romer och andra utsatta minoriteter.I biografin ”I betraktartens ögon” skildrar Hans med allvar, humor och värme sin och sin familjs livs historia. Han berättar bland annat om sin uppväxt på barnhem och i ett romskt läger. Om att bo i tält och i husvagn, om de ständiga tvångsförflyttningarna, om mobbning och utanförskap, om kampen att få sina medborgliga rättigheter tillgodosedda.Hans berättelse får många inse att trots svår barndom, utsatthet och orättvisor kan man med vilja och mod  göra något positivt av sitt liv. Det är en bok som inspirerar och motiverar utsatta att aldrig ge upp och inte bli offer för sin svåra bakgrund eller nuvarande dåliga och pressade situation.<br /><br />Hans berättar även om ljusa och positiva händelser ur sin spännande artistiska karriär och om sina intressanta möten med sveriges mest kända kulturperson- ligheter och politiker.Boken ger en lärorik bild om romernas historia, traditioner, seder och bruk. Hans låter läsaren ta del av en värld som fortfarande är okänd och främmande för många.”I betraktarens ögon” är ett unikt dokument. Den är en del av sveriges historia som bör läsas av många och inte minst av barn och ungdomar.Hans Caldaras berättar utan övertoner. Boken är lättskriven med tanke på att även ovana läsare ska ta del av hans vittnesbörd.”Ofta får jag jag höra av folk att boken har berört och fängslat dem.Den upplevs som allmängilitig, folk av olika ursprung och från olika sociala skikt identifierar sig lätt med delar av innehållet” säger Hans.I oktober 2004 blev den publicerad med buller och bång i Rumänien av den svenske ambassadören Svante Kinnander och det är tänkt att den ska publiceras även i Frankrike, Slovakien, Ungern, Turkiet  och i flera andra länder.Boken har medfört att Hans Caldaras sedan hösten 2002 är invald i Svenska Penn-klubben.<br /><br />Recensioner:”Frågar man mig så tycker jag att boken borde vara obligatorisk läsning i allaskolor”Erik Anér, TV-4″Det är en självbiografi som är skriven i blod, svett och tårar. Och skratt”Christel Persson, Expressen”Det är en skakande berättelse om omgivningens fördomar, missundsamhet ochenfald.”Jacki Jakubowski, Dagens Nyheter”I betraktarens ögon syns allting””Han har gjort det enastående, Hans Caldaras. Utan att någonsin utlämna ellersensationskriva får vi tillgång till det djupaste, de svåraste minnen en människakan bära – effekten uteblir inte, sanningen brinner i marginalerna som febern vidkronisk luftrörskatarr.”Lena Thomsson, Gefle Dagblad (28/5 2003)”Hans Caldaras bok förtjänar stor spridning, inte minst borde den användas iskolundervisningen.”Lars Kollberg, Miljömagasinet”Boken är en grundlig, spännande och mycket läsvärd introduktion…””Jag hoppas det här den första av en trilogi…”Rita Tornborg. Svenska Dagbladet”Att läsa en bok kan vara som att ge sig ut på en resa, man vet aldrig när man börjar om man kommer råka ut för omtumlande och omvälvande upplevelser.Det händer ju inte så ofta; inte heller att man drabbas av det oerhörda lässuget som gör att bokens värld blir viktigare än ens eget liv, så att man måste läsa fast man inte har tid. Särskilt ovanligt är det med memoarer drabbar en så, när någon som inte är författare berättar om sitt liv. Det gör dock sångaren Hans Caldaras med i sin bok I betraktarens ögon…”Tidningen ”Fönstret”  2003″Vill man förstå tar man reda på lite mer än det man hör. En utmärkt början är attläsa Hans Caldaras I betraktarens ögon.”-Maja Ljung, Helsingborgs Dagblad”I betraktarens ögon är främst en självbiografisk bok men här finns även fakta omden romska minoriteten både i Sverige och i andra delar av världen””Boken ingår redan som kurslitteratur i kursen Nationella minoriteter på Södertörnshögskola, men borde även lämpa sig som obligatorisk litteratur i ämnen somhistoria, samhällskunskap och svenska på gymnasieskolan”Christina Rodell Olgac, Doktorand för Interkulturell Skolforskning.”Det är en stark läsning som får ens ögon tåras flera gånger. Det är inte sant, tänker jag. Inte i mitt Sverige. Men det är sant och författaren belägger det med en mängd av självupplevda exempel”.-Rolf Knutsson, Nya Dagen