2020-2021

 

Eftersom Pandemin har lamslagit Sverige och världen i övrigt, har fysiska  arrangemang som konserter och föredrag avbokats eller skjutits fram i tiden. Däremot digitala möten, konferenser kommer ske fram till att nuvarande restriktioner har upphört. 

 

Under året 2020 har Hans varit sysselsatt med bland annat skrivandet och översättandet.

 

Har översatt till romanès Hédi Frids barnbok ”Historien om Bodri” för förlaget ”Natur & Kultur”, som publicerades i januari 2021.

 

Dubbat barnprogram för SVT. 

 

Den 27 januari medverkade, tillsammans med Anne Kalmering, musikerna Christer Langborn och Hasse Larson, vid en minneshögtid för Förintelsens offer under andra världskriget på Musikakademin i Stockholm.   

 

Språkfest på Stockholms Stadsbibliotek under fem dagar i oktober. Den 14/10 var inbjuden för att berätta om sitt arbete att över ett halv sekel dokumenterat Romani Chib och sin dialekt ”Kalderash” via sin musik och det skrivna ordet. 

 

I mitten på oktober hade föreläsningar och konserter för Västerbottensteatern tillsammans med sina två musikerkollegor Christer Langborn och Hasse Larson.

 

Vidare under hösten har läst in delar av sin biografi ”I betraktarens ögon” som ljudbok för förlaget ”Bladh by Bladh”,  fortsättning pågår under våren. Senare i år kommer den att publiceras. 

 

Har översatt barnboken ”Knyckertz” till Romani chib / dialekten Kalderash för förlaget ”Koja agency.”  

 

Den 17 april medverkade i ”Kulturstudion” /tv-2 ”Romsk musik-en tändande gnista” om Europeiska klassiska kompositörer och och populärmusik som har blivit influerade av romsk musik under historien. Visas på SVT play fram till oktober.

 

Den 18 april blev invald som ledamot i styrelsen ”Läkare i världen.” 

 

Den 12 maj deltar i panelen vid frukost-seminariet, som sänds digitalt mellan kl.08.30 – 10.00, om antiziganismen och om rasismens mekanismer förr och nu. Arrangör. Forum För Levande Historia. I panelen, förutom Hans, sitter Diana Nyman, Thomas Hammarberg och Jan Selling. 

 

Den 3 juni, inspelning för SVT, programmet ”Möte.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Uppdatering: Per Ellström 2021