2021

 

Eftersom Pandemin har lamslagit Sverige och världen i övrigt, har fysiska  arrangemang som konserter och föredrag avbokats eller skjutits fram i tiden. Däremot digitala möten, konferenser kommer ske fram till att nuvarande restriktioner har upphört. 

 

Under året 2020 har Hans varit sysselsatt med bland annat skrivandet och översättandet.

 

Har översatt till romanès Hédi Frids barnbok ”Historien om Bodri” för förlaget ”Natur & Kultur”, som publicerades i januari 2021.

 

Dubbat barnprogram för SVT. 

Den 27 januari medverkade, tillsammans med musikerna Christer Langborn och Hasse Larson, vid en minneshögtid för Förintelsens offer under andra världskriget på Musikakademin i Stockholm.   

 

Språkfest på Stockholms Stadsbibliotek under fem dagar i oktober. Den 14/10 var inbjuden för att berätta om sitt arbete att över ett halv sekel dokumenterat Romani Chib och sin dialekt ”Kalderash” via sin musik och det skrivna ordet. 

 

I mitten på oktober hade föreläsningar och konserter för Västerbottensteatern tillsammans med sina två musikerkollegor Christer Langborn och Hasse Larson.

 

Vidare har under hösten läst in delar av sin biografi ”I betraktarens ögon” som ljudbok för förlaget ”Bladh by Bladh”,  fortsättning pågår under våren. Senare i år kommer den att publiceras. 

 

 

 

 

 

Uppdatering: Per Ellström 2020